Konstnär/Formgivare

Ateljéplats: 
Lindöateljéerna i Kalmar 
Medlem i Konsthantverkarna
 
info.︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ Besök/Ateljé
︎︎
504/GWT


Konstnär/Formgivare
Ateljéplats Lindöateljeérna i Kalmar
Medlem i Konsthantverkarna

Info︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ I work here


INTO THE WOODS
Utställning på Konsthantverkarna

Till utställningen på konsthantverkarna har jag arbetat med 
de material som jag funnit i papperskorgen i ateljén. 
Balndat tekniker och material med temat `Into the woods` 
som inspiration och utgångspunkt. 
BIlderna kommer från Konsthantverkarnas Instagram, skyltfönster och utställningsrum. 
 “Vernissage lördag den 25 maj kl. 11–16

Temat för årets medlemsutställning är skogen. Ca 69% av Sveriges yta är täckt av skog och skogen har varit Sveriges viktigaste naturresurs i århundraden. Under 1800-talet rådde skogsbrist på grund av den hårt nyttjade skogen till både bergsbruk, sågverk, svedjebränning, hyttor och smedjor men 1903 infördes en skogsvårdslag (den första i världen) vars syfte bland annat var att återplantera och reglera användningen av skogen. Idag finns det över 25 000 arter som lever i och av skogen. Bara eken är hem åt ca 900 arter. Skogen är ett mikrokosmos av organismer och har i alla tider varit en källa till inspiration till konsten, hantverket, myter och sagor.

I vårens medlemsutställning ”Into The Woods” har varje deltagande konstnär gjort 1–3 nya verk på temat och låtit sig inspireras av allt som hör skogen till. Välkomna till en utställning om skogen, djur, natur, sagoväsen, troll och myter, ackompanjerat av skogens ljud.”
Text från Konsthantverkarnas hemsida 

Länk Konsthantverkarna


© 2345—45/42 Lipsum