Konstnär/Formgivare

Ateljéplats: 
Lindöateljéerna i Kalmar 
Medlem i Konsthantverkarna
 
info.︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ Besök/Ateljé
︎︎
504/GWT


Konstnär/Formgivare
Ateljéplats Lindöateljeérna i Kalmar
Medlem i Konsthantverkarna

Info︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ I work here


01 HERBARIUM
DOC 234—34/2DEUS:   088/26812—81
REX-13: 978-0882681/283
Herbarium är en gestaltning för Rinkabyholms sporthall, beställare: Kalmar kommun. Verket finns i den nya stadsdelen Södra staden, byggnaden är ritad av Tengbom arkitekter. Utgångspunkten för verket är vanligt förekommande växter från platsen, samlade och pressade. Förlagorna är tecknade för hand och sedan skurna i cortenstål. Intill vaje växt finns det latinska och det svenska namnet.
Verket består av 7 olika växter placerade i pelargången runt byggnaden. Uppfört 2021 VÄXTFÖRTECKNING:
Pilört
Vårlök
Axängsris
Höstfibbla
Bergsyra
Penningört
Slåtterblomma
Johannesört (inuti entréhall)
© 2345—45/42 Lipsum